Gorgonzola e mele

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, mele